1 | Wie verzamelt jouw persoonsgegevens?

Wij bij Naïf Care B.V. kunnen bij het aanbieden van onze producten en diensten, en via onze website persoonsgegevens van jou verzamelen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Zo lichten wij toe wanneer wij welke persoonsgegevens verzamelen en hoe lang wij deze bewaren. Het is belangrijk dat jij hiervan op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het moment dat jij producten bij ons bestelt of diensten bij ons afneemt, jij een account bij ons beheert, wanneer jij onze website bezoekt of contact met ons opneemt, jij onze nieuwsbrieven ontvangt of bij ons solliciteert. Op die momenten is Naïf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens en zullen wij ook jouw aanspreekpunt zijn.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, kun jij contact opnemen via de volgende contactgegevens:

Naïf Care B.V. Hellingweg 86 2583 WH Den Haag support@naifcare.com

2 | Welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en hoe lang worden ze bewaard?

Particuliere en zakelijke klanten

Wanneer jij producten bij ons bestelt of diensten bij ons afneemt, kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het opstellen of uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou sluiten (bijvoorbeeld via onze algemene voorwaarden). Zonder deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren, de betaling af te handelen, de producten of diensten te leveren, retourmeldingen af te handelen of jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Van particuliere klanten en van contactpersonen van zakelijke klanten verzamelen wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;

 • bedrijf (optioneel);

 • (zakelijke) adresgegevens;

 • (zakelijk) e-mailadres;

 • (zakelijke) betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer of creditcardnummer;

 • bestelnummers;

 • overige gegevens die jij als klant aan ons verstrekt.

Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten, tenzij wij eerder een verzoek tot verwijdering van jouw persoonsgegevens ontvangen. Wij kunnen niet (volledig) voldoen aan verwijdering als wij jouw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (langer) moeten bewaren, bijvoorbeeld voor een wettelijke verplichting. Sommige gegevens moeten wij bijvoorbeeld 7 jaar bewaren voor financiële en administratieve doeleinden.

Naïf accounthouders

Wanneer jij een account bij ons beheert, kunnen wij jouw persoonsgegevens opslaan omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Zonder jouw persoonsgegevens, kunnen wij jou namelijk geen toegang geven tot het account, kun jij niet jouw profiel beheren en kunnen wij niet jouw voorkeuren en bestellingen opslaan. Van accounthouders verzamelen wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;

 • bedrijf (optioneel);

 • (zakelijke) adresgegevens;

 • (zakelijk) telefoonnummer;

 • (zakelijk) e-mailadres;

 • voorkeuren;

 • bestellingen;

 • overige gegevens die jij als accounthouder aan ons verstrekt.

Jouw wachtwoord kunnen wij natuurlijk niet inzien. Wij raden jou wel aan voor jouw account een eigen, uniek en sterk wachtwoord te kiezen. Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van jouw account, tenzij wij eerder een verzoek tot verwijdering van jouw persoonsgegevens ontvangen. Wij kunnen niet (volledig) voldoen aan verwijdering als wij jouw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (langer) moeten bewaren, bijvoorbeeld voor een wettelijke verplichting. Sommige gegevens moeten wij bijvoorbeeld 7 jaar bewaren voor financiële en administratieve doeleinden.

Websitebezoekers en klantenservice

Wanneer jij onze website bezoekt, dan kunnen wij ook persoonsgegevens van jou verzamelen. Zo verzamelen wij jouw persoonsgegevens door het plaatsen van cookies of vergelijkbare technologieën. Wij kunnen onder meer functionele, analytische, prestatie- en advertentiecookies plaatsen. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken verwijzen wij naar onze cookiebanner, onder de button ‘aanpassen’. [FS4] Voor het plaatsen van sommige cookies hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen waarborgen van een goed functionerende website. Voor andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming via onze cookiebanner.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen wanneer jij via onze klantenservice contact met ons opneemt met vragen, ideeën of opmerkingen. In die gevallen gebruiken wij jouw persoonsgegevens om contact met jou op te kunnen nemen of gehoor te kunnen geven aan jouw verzoeken. Voor het afhandelen van deze contactverzoeken hebben wij dan ook een gerechtvaardigd belang. Wij verzamelen daarbij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;

 • (zakelijke) adresgegevens;

 • (zakelijk) telefoonnummer;

 • (zakelijk) e-mailadres;

 • cookiegegevens;

 • IP-adres;

 • overige gegevens die jij aan ons verstrekt in jouw contactverzoek.

Naïf bewaart deze persoonsgegevens zo lang dit noodzakelijk is om aan jouw verzoek te kunnen voldoen. Hierna zullen jouw persoonsgegevens worden verwijderd. De bewaartermijnen van de cookies worden weergegeven in de cookiebanner als jij klikt op de verschillende categorieën. Sommige cookies worden bijvoorbeeld 1 jaar bewaard en sommige cookies slechts de duur van jouw sessie op onze website.

Ontvangers van nieuwsbrieven en andere marketing uitingen

Wij wensen onze klanten en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes op het gebied van onze diensten en producten. Dit kunnen wij doen in de vorm van het versturen van nieuwsbrieven, e-mails of andere gepersonaliseerde advertenties.

Wanneer jij al onze klant bent, dan mogen wij jouw contactgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang gebruiken voor het verzenden van deze berichten. Jij kunt hiertegen wel altijd bezwaar bij ons indienen per e-mail. Wanneer jij geen klant van ons bent, maar wel een geïnteresseerde dan mogen wij jou alleen deze berichten toesturen als wij daarvoor jouw toestemming hebben ontvangen via een inschrijving (bijvoorbeeld via onze website of via jouw account). Van deze ontvangers verwerken wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam (en mogelijk achternaam);

 • (zakelijke) adresgegevens;

 • (zakelijk) telefoonnummer;

 • (zakelijk) e-mailadres;

 • voorkeuren;

 • bestellingen.

Naïf bewaart jouw persoonsgegevens voor dit doel tot het moment van bezwaar of uitschrijving. Elke nieuwsbrief of iedere e-mail bevat een knop waarmee jij je kunt uitschrijven voor onze berichten. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief ontvang je deze niet meer. Wanneer je de klantrelatie wil beëindigen kun je ons een berichtje te sturen via ons mailadres support@naifcare.com, zoals aangegeven aan het begin van deze verklaring. Wij zorgen er dan voor dat jouw gegevens verwijderd worden binnen 14 dagen. Vanaf dat moment ontvang je geen e-mails meer van ons.

Sollicitanten

Wanneer jij bij ons solliciteert, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om de sollicitatie te kunnen beoordelen en om met jou contact te kunnen leggen naar aanleiding van de sollicitatie. De reden voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens bij ‘aanvang’ is ons gerechtvaardigd belang. Wanneer wij verder in de sollicitatieprocedure geraken, zullen de persoonsgegevens voor ons noodzakelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. Van sollicitanten verzamelen wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;

 • e-mailadres;

 • geboortedatum (optioneel);

 • woonplaats en land;

 • telefoonnummer;

 • LinkedIn (optioneel);

 • CV en alle gegevens die daarin staan;

 • andere persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt in verband met de sollicitatie, bijvoorbeeld in de openstaande vragen in het online sollicitatieformulier.

Naïf bewaart jouw persoonsgegevens tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als jij toestemming hebt gegeven, kan Naïf jouw persoonsgegevens voor maximaal één jaar bewaren. Op die manier kunnen wij jou nog benaderen als wij later nog een interessante vacature voor jou hebben.

3 | Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Om onze diensten te kunnen verlenen en producten aan te kunnen bieden, werken wij soms samen met anderen (bijvoorbeeld softwareleveranciers). Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen namens ons en zij mogen niets zelfstandig met jouw persoonsgegevens doen. Dit is ook zo afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Wij geven deze partijen alleen toegang tot persoonsgegevens als zij die nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen verrichten, en alleen op basis van onze instructies.

Verder kan Naïf jouw persoonsgegevens delen met:

aan haar verbonden ondernemingen, groepsmaatschappijen en dochterondernemingen, als dit noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden;

haar medewerkers als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken;

partners en andere ontvangers als zelfstandig verantwoordelijken (zoals betaaldiensten of andere merken waarmee wij kunnen samenwerken), als dit noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden en een geldige reden aanwezig is. Hoewel wij deze partners en andere ontvangers met zorg selecteren, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij raden jou om die reden nadrukkelijk aan om ook de privacyverklaring van deze organisaties te raadplegen;

een andere partij als dit wordt vereist door een wet, een gerechtelijk bevel of een (andere) juridische procedure, zoals ook een fusie, overname of verkoop van activa of in geval van een faillissement.

4 | Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en wij zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Om jouw persoonsgegevens veilig op te kunnen slaan en te kunnen beveiligen gebruiken wij een beveiligingssoftware en wij nemen daartoe passende technische en organisatorische maatregelen, zoals een virusscanner, firewall en een beveiligde internetverbinding. Als jij een datalek constateert of een vermoeden hebt dat sprake is van een datalek, neem dan direct contact met ons op.

Op onze website kun jij mogelijk ook links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites ook met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze websites omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij raden jou om die reden nadrukkelijk aan om ook de privacyverklaring van deze websites te raadplegen.

5 | Welke rechten heb jij?

Op grond van de wet heb jij een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij daar een beroep op kunt doen.

Recht op inzage en informatie Jij hebt het recht in te zien welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en gebruiken. Daarbij heb jij ook recht op (aanvullende) informatie, zoals uiteengezet in deze verklaring.

Recht op wijziging Jij hebt het recht jouw persoonsgegevens door ons te laten wijzigen als deze gegevens objectief gezien fout zijn.

Recht op gegevenswissing Jij hebt het ‘recht op gegevenswissing’. Dit staat tussen aanhalingstekens. Wij mogen namelijk niet altijd jouw persoonsgegevens wissen. Soms is het gebruik bijvoorbeeld nog noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een juridische procedure. Wij maken daarom altijd een afweging als er zo’n verzoek wordt gedaan.

Recht op beperking van de verwerking Ook kun jij onder bepaalde omstandigheden de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons (laten) beperken.

Mededeling van wijziging, verwijdering of beperking Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw persoonsgegevens informeren over de wijziging, verwijdering of beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid Onder bepaalde omstandigheden kun jij ons verzoeken jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht op bezwaar Verder kun jij onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of door ons ingeschakelde partijen. Dit kan bijvoorbeeld bij het gebruik van jouw klantgegevens voor het versturen van gepersonaliseerde berichten.

Intrekken toestemming Indien wij jouw toestemming hebben gevraagd, heb jij het recht om deze toestemming altijd weer in te trekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de geldigheid van het gebruik van jouw gegevens vóór de intrekking daarvan.

Klachtrecht Als jij van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, kun jij altijd contact met ons opnemen. Ook heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hier.

Jij kunt deze rechten uitoefenen door ons te berichten via het e-mailadres zoals weergegeven bovenaan deze privacyverklaring. Wij kunnen jou mogelijk nog om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te kunnen bevestigen.

Wij zullen zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, op het verzoek reageren. Wij zullen daarbij ook beoordelen of, en zo ja in hoeverre, wij op grond van de wet aan jouw verzoek tegemoet kunnen en moeten komen. Als een langere termijn nodig is, dan stellen wij jou daarvan ook op de hoogte.

6 | Wijzigingen privacyverklaring

Naïf behoudt zicht het recht voor om aanpassingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren jou daarom om regelmatig deze webpagina te bekijken.

© 2023 Naïf Care B.V.